Vad är yoga?


Ordet yoga betyder förening och inom yogatraditionen finns mycket visdom och många kloka filosofiska tankar.

Yogan är en livsfilosofi och blir vad vi gör den till, vissa fokuserar på det fysiska under passet, andra det mer meditativa.


Ofta upplever vi dock att yogan blir något mer än vi från början tänkt att den skulle bli. En känsla av att allt är sammanlänkat, allt blir ett.


Det finns många olika yogaformer och ofta passar en yogaform under en viss tid i livet medan det längre fram passar sig bättre med en annan form. Vi utvecklas och invecklas både till kropp & själ under livets gång och därför kan det vara bra att vara öppen för att det finns alternativa sätt att hitta vägen fram. 


Någon gång mellan 200-400 f.Kr sägs att Patanjali (en indisk filosof) författat ett av de mest klassiska verken inom yogan, Yoga Sutras.


I dessa 200 korta essentiella texter finner vi en metod i åtta steg för att beskriva andlig utveckling samt ett filosofiskt system. Detta system medförde att yoga räknas som ett av indiens sex filosofiska system.


Enligt Patanjali var yogans syfte att släppa kopplingen mellan sin identitet med kroppen, sinnet och egot för att helt identifiera sig med jaget.De åtta (ashtanga) stegen mot upplysning enligt Patanjali


1. Moralisk diciplin, Yama

Handlar om självkontroll och moraliska priniper, en vägledning till att relatera till vår omvärld på bästa sätt. Att inte skada, vara sann, inte stjäla, renlevnad och att inte vara girig.


2. Återhållsamhet, Niyama

Handlar om åtaganden, hur vi i vårt dagliga liv kan ta hand om oss på själva genom yttre och inre rening, för att känna oss tillfreds och vara i balans. renhet, förnöjsamhet, självdiciplin, studier och dyrkan av gudar.


3. Kroppspositioner, Asanas

Positioner och rörelser vi gör på yogamattan.


4. Andningsreglering, Pranayama

Tekniker för att kontrollera andningen, lugna sinnet och styra livskraften.


5. Bortdragandet från sinnesintryck, Pratyahara

Minskandet av yttre stimuli för att tydligare rikta uppmärksamheten inåt.


6. Koncentrationen, Dharana

Fasthållandet, koncentration.


7. Meditation, Dhyana

Koncentration som leder till meditation där medvetandet är helt uppfyllt av meditationsobjektet.


8. Försjunkandet, Samadhi

Sinnets rörelser har avstannat och yogin sammansmälter med meditationsobjektet.


“Yoga is the practice of quieting the mind.” ~ Patañjali